Klinik bilgileri

Kliniğimiz bir ortopedi ve travmatoloji dal kliniği maksadı ile 2010 yılı Ocak ayında kurulmuştur. Dr.Ozan Razı tarafından kurulmuş olan klinikte Çocuk ve Erişkin Ortopedi ve Travma hastalarının teşhis ve tedavileri yapılması hedeflenmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji hizmetlerinin sunulabilmesi için röntgen cihazı, filmleri elektronik olarak kısa sürede okuyabilen CR cihazı ve kemik mineral dansitometri cihazları (kemik erimesi ölçüm cihazı) ve klinikte lokal el cerrahisi ameliyatlarının yapılabilmesi için gerekli ameliyat setleri en baştan temin edilerek klinik hizmete açılmıştır.

Ortopedi tedavilerinin ayrılmaz bir parçası ve devamı olan fizik tedavi ünitesi de eş zamanlı olarak kurulmuştur. Fizik tedavide kullanılan USG, Elektrotens, CPM cihazları ; kalça, diz, ayakbileği, omuz, dirsek, elbileği ( sözkonusu eklemleri açı ayarları ile kendi çalıştırabilen cihazlar) , ESWT cihazı –Avrupa birliği hibe programından elde edilen cihaz- ( ses dalgası kullanarak topuk dikeni, tenisçi dirseği vs .tedavisinde kullanılan cihaz) ları ile kapılarımızı açtık. Girne Karakum Ortopediatrium Kliniğinde 10 yılı aşkın süredir aynı adreste hastalarımıza sunduğumuz hizmet devam etmektedir. Ağustos 2021 itibari ile Ortopediatrium Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Lefkoşa Köşklü Çiftlik'de hizmet vermeye başlamıştır.

Çocuk ortopedisi alanında hizmet vermek kliniğimizin özellikle hassasiyet gösterdiği bir alandır. Bir taraftan fiziki alan diğer taraftan teknolojik alt yapı yatırımı yapmaya çalışırken diğer taraftan çocuk ortopedisi alanında eğitim çalışmalarına büyük önem verilmiştir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde kısa ve uzun süreli eğitim çalışmalarına katılarak kendimizi geliştirmeye gayret ettik.

Bu alanda özellikle ortopedik engelli çocukların ör; serebral palsi li çocuklar veya sendromik çocukların ortopedik sağlık sorunlarının çözülebilmesi için özverili bir çalışma içine girmek bizim toplumsal bir görev ve sorumluluğumuzdur felsefesi ile çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

 

 

 

 

Misyonumuz

Bilimsel ve vicdani etik ilkelerden ödün vermeden hasta ve hasta yakınlarımıza/toplumumuza açık, dürüst ve güvenilir tanı ve tedavi hizmeti sunmak

İlkelerimiz

Genel ve tıbbi ve ahlak kurallarından ödün vermemek.

Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine yüksek değeri ve özeni göstermek.

Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak.

Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek.

En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak.

Vizyonumuz

Çağdaş gereksinimler doğrultusunda hizmetini sürekli güncelleyen, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini ve güvenini ön planda tutan, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili, dinamik ve saygın bir sağlık hizmeti veren bir sağlik merkez olmak.

Genç meslektaşlarımızın yetişmesine katkıda bulunmak.

Çalışanlarımız

Dr. Ozan Razı

Dr. Ozan Razı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Volkan Onar

Dr. Volkan Onar

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı