Çocuk Travmaları Tanı ve Tedavi̇ Hi̇zmetleri̇mi̇z

Çocukluk Çağında Kırıklar

  Torus Kırığı

  Yeşil Ağaç Kırığı

  Büyüme Kıkırdağını İlgilendiren Kırıklar

  Boyun Yaralanmaları

  Köprücük Kemiği Kırıkları

  Dirsek Bölgesi Kırıkları

  El Bileği Kırıkları

  Alt ekstremite kırıkları

     Kalça kırıkları ve kırıklı çıkıklar

     Ayak

     ayak bileği kırıkları